PACZKA DLA BLIŹNIEGO

Paczka dla bliźniego
Szkolne Koło Caritas i Misja Afryka dołączają do akcji Parafii Św. Brata Alberta w Zamościu „Paczka dla bliźniego”.
Jednocześnie z całego serca prosimy i zachęcamy do podzielenia się żywnością z osobami potrzebującymi wsparcia.
Żywność długoterminową można przynosić do budynku naszej szkoły przy ulicy gen. W. Sikorskiego 11, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15.30.
Na parterze, zaraz przy wejściu znajduje się pudełko, do którego można wkładać żywność.
Produkty żywnościowe będą przez nas systematycznie przekazywane do Spichlerza Brata Alberta w Zamościu.
Dziękujemy za dotychczas okazane serce i wsparcie.

ZMIEŃ ŚWIAT – DZIŚ!

Pomóż nam dać Dzieciom Afryki szansę na naukę i lepszą przyszłość. Razem uczynimy różnicę!

WOLONTARIAT
WSPARCIE