WIERZYMY, ŻE ŚWIAT MOŻNA ZMIENIĆ MIŁOŚCIĄ

Oto nasze cele:

  • PIELĘGNOWANIE I TROSKA O MISJĘ KOŚCIOŁA WYRAŻONĄ W SŁOWACH JEZUSA: „IDŹCIE I NAUCZAJCIE WSZYSTKIE NARODY”

  • UWRAŻLIWIANIE DZIECI I MŁODZIEŻY NA POTRZEBY ICH RÓWIEŚNIKÓW NIEZNAJĄCYCH JESZCZE CHRYSTUSA

  • ROZPALENIE W SERCACH MIŁOŚCI DO MISJI ORAZ POCZUCIA SOLIDARNOŚCI, WOBEC RÓWIEŚNIKÓW NA CAŁYM ŚWIECIE

  • BUDZENIA DUCHA MISYJNEGO WŚRÓD WSZYSTKICH WIERZĄCYCH

  • BEZINTERESOWNA POMOC

  • TROSKA O DRUGIEGO CZŁOWIEKA

  • OTWARTOŚĆ I BEZINTERESOWNOŚĆ – BYCIE DAREM Z SIEBIE DLA INNYCH

  • MODLITEWNE WSPARCIE NASZYCH BRACI Z AFRYKI

  • WSPÓŁPRACA Z OSOBAMI ZAANGAŻOWANYMI W MISYJNE DZIEŁO

Dołącz do nas!

ZMIEŃ ŚWIAT – DZIŚ!

Pomóż nam dać Dzieciom Afryki szansę na naukę i lepszą przyszłość. Razem uczynimy różnicę!

ADOPCJA Z SERCEM
WSPARCIE