OGROMNA RADOŚĆ I WDZIĘCZNOŚĆ

3 godziny przed zakończeniem naszej zbiórki mamy 59 150 zł, czyli 108% zakładanej sumy.

Ogromna radość i wdzięczność dla Was, którzy włączyliście się w to dzieło.

Tak jak obiecaliśmy na zdjęciach możecie zobaczyć skan dokumentów potwierdzających przekazanie misji katolickiej w Befasy na Madagaskarze terenu pod budowę szkoły, studni i domku dla nauczyciela. Na zdjęciu możemy zobaczyć podpisy 50 osób z miejscowej wspólnoty potwierdzających gotowość przekazania terenu oraz urzędowy akt z pieczęciami, że dzieło się dokonało.

I jeszcze jedna wspaniała wiadomość – ksiądz Marek Ochlak jutro albo we wtorek udaje się do Ankabatomena Ambato (teren naszej budowy), aby poświęcić plac pod budowę, a już za kilka dni rusza budowa studni, żeby następnie z dostępem do wody łatwiej można było zbudować szkołę.

Wspieramy nieustannie modlitwą to wyjątkowe dzieło i jeszcze raz dziękujemy.

ZMIEŃ ŚWIAT – DZIŚ!

Pomóż nam dać Dzieciom Afryki szansę na naukę i lepszą przyszłość. Razem uczynimy różnicę!

WOLONTARIAT
WSPARCIE